SmartDok UE and UE 2.0 app.
Incident Report for SmartDok
Resolved
Utfordringene med Smartdok UE app er nå fikset.
The challenges with the Smartdok UE app have now been fixed.
Posted Aug 30, 2023 - 18:06 CEST
Update
Vi har funnet ut at en eldre versjon av SmartDok UE 2.0 app fungerer så vi ruller tilbake til den, og kjører en tvungen oppdatering.

We have found in an older version of SmartDok UE 2.0 works so we roll back to it, and run a forced update
Posted Aug 30, 2023 - 09:51 CEST
Update
We are continuing to investigate this issue.
Posted Aug 30, 2023 - 09:39 CEST
Investigating
Vi opplever og arbeider med følgende feil i UE og UE 2.0: Noen brukere sliter med logg inn, glemt passord er treg og henger, innlastnings skjerm med logo er treg og henger. Oppdatering på sakene kommer her.

We are experiencing and working on the following fixing issues in UE and UE 2.0: Some users cant login, forgot password is slow and hanging, and slow and hanging logo loading screen. Updates on these issues will be posted here.
Posted Aug 30, 2023 - 09:25 CEST
This incident affected: Mobile Apps.